Thông tin chuyển khoản

Link: Payment.Sponsor.vn / ThanhToan.Sponsor.vn

Mọi khoản phí mà bạn chuyển tại đây sẽ được xem là khoản tiền tài trợ cho các dự án được ươm mầm tại VuonUom.ThucGiac.com và luôn được cập nhật vào trang Thư cảm tạ YourName.Sponsor.vn đối với thành viên đã có Ename YourName.Ename.vn. Đối với cá nhân hoặc tổ chức chưa có Ename thì sẽ được cập nhật vào một trang Thư cảm tạ như S1234.sponsor.vn 

Chủ tài khoản Nguyễn Hoài Nam là người đại diện duy nhất của Ban quản trị Admin.ThucGiac.com

Khuyến khích chuyển khoản bằng ví điện tử

Thanh toán qua ví điện tử MoMo

0905995042 (Nguyễn Hoài Nam)

Chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng Vietcombank (VCB)

Số tài khoản: 0911000017135 

Chủ tài khoản: Nguyễn Hoài Nam